Dung dịch bôi trị mụn cóc, mụn cơm.

230,000.00

Từ những thực tiễn cần phải điều trị mụn cóc mụn cơm thì viện da liễu Thành Phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu ra sản phẩm trị mụn cóc mụn cơm vết chai sần Aicd trichloracetic 80%.

Thuốc có công dụng trị mụn cóc, mụn cơm, vết chai sần.

Hết hàng